Tekijät

Opas on tehty Liikenne- ja viestintäministeriö rahoittamana. Kirjoittajina toimivat Antti Poikola, Petri Kola ja Kari A. Hintikka. Opas tukeutuu laajaa haastatteluaineistoon, josta monet oppaassa esitetyt ajatukset ovat peräisin. Aineiston kerääminen aloitettiin keväällä 2009 Suomen Akatemian rahoittamassa Somus-hankkeessa ja sitä on täydennetty vartavasten opasta varten tehdyllä haastattelukierroksella. Oppaan kirjoittajina otamme erittäin mielellämme vastaan kommentteja ja kysymyksiä avoimen datan tematiikkaan liittyen.

Antti Poikola

Projektiyhteyshenkilönä toimii Antti Poikola, joka on HILA Open Oy:n toimitusjohtaja ja vapaa konsultti. Hän on perehtynyt avoimiin toimintamalleihin ja sosiaalisen median sekä sähköisten työkalujen hyödyntämiseen erityisesti julkishallinnossa. Vuonna 2009 Poikola haastatteli Suomalaisia julkishallinnon edustajia ja toimi mm. Apps for Democracy Finland -kilpailun koordinaattorina.
http://apoikola.wordpress.com
Puh: +358 44 337 5439
Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Qaiku: apoikola
Twitter: apoikola

Petri Kola

Petri Kola on tutkija Aalto Yliopistosta. Hän tekee väitöskirjaa nettitoiminnan organisoimisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutussuunnittelusta. Kola järjestää paraikaa tiedon avoimuutta ja siihen liittyvää taloudellista ja yhteiskunnallista murrosta käsittelevää konfferenssia Aalto Yliopistoon.
http://www.petrikola.org
Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Qaiku: pe3
Twitter: pe3

Kari A. Hintikka

Kari A. Hintikka on Suomen kokeneimpia sosiaalisen median tutkijoita. Hän valmistelee väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon verkkovoimasta. Tällä hetkellä Hintikka työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa Somus -konsortiohankkeessa (VTT, JyY, Tay, TKK). Tutkimuksen lisäksi hän konsultoi yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita sosiaalisen median hyödyntämisestä.
http://www.kariahintikka.fi
Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Qaiku: ubiq
Twitter: nethunt